0 286 324 30 55

3. ULUSAL VEKTÖR MÜCADELESİ SEMPOZYUMU - 10-13 KASIM

Kulsan İlaç adına Sayın Hasan Kula Sempozyum destek plaketini alırken.