0 286 324 30 55

Hakkımızda

Toplumun daha sağlıklı, daha temiz çevrede yaşamasını sağlamak bütün ülkelerin görevidir. Bizlerin görevi ise belediye ve diğer kamu kuruluşlarının çevre sağlığını koruma bilincini daha da geliştirmelerine yardımcı olmak ve bunun için gerekli hizmeti sunmaktır.
 
Firmamız müşteri taleplerini daima ön planda tutarak araştırmacı, değişimlere ayak uydurabilen, kaliteli ürün ve hizmet sunmayı amaçlayan bir kuruluştur. Firmamız değişik alanlarda faaliyet göstermektedir. Bunlar;
 
1-Çevre Sağlılığı ilaçları (Public Health Insecticides) 2-İthal Çim Tohumları (Imported Grass Seeds) 3-Peyzaj Uygulamaları (Landscape Applications) 4-Haşere Kontrol (Pest Control) 5-Zirai ilaçlar (Agricultural Pesticides)

ÇEVRE SAĞLIĞI İLAÇLARI
 
Bu gruptaki ürünler Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olup, sivrisinek, karasinek ve yürüyen haşere grubu ilaçları kapsamaktadır. Bu alanda bilimsel veriler doğrultusunda çalışan ender formülatör firmalardan birisiyiz. Ürünlerimizi tamamen bilimsel veriler doğrultusunda oluşturuyoruz.
 
Ürünlerimizi ruhsatlandırırken biyolojik etkinlik testleri ile stabilite testlerini Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü resmi kurumlarda tek tek yaptırıyoruz. Ürünlerimiz; Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ve Sağlık Bakanlığı'nın kabul ettiği aktif maddeleri içermektedir. Ürünlerimizin hammaddelerini değişik ülkelerden ISO belgeli temel üretici firmalardan ithal ediyoruz. 
 
Ürünlerimizin ambalajı: (4x5 lt)’dir. Özel ürünlerin ise (100x50 ml), (50x100 ml), (40x250 ml), (24x500 ml) ve (12x1000 ml)'dir.
 
Firmamızın hedefi gelişen teknolojiler parelelinde müşterilerimize en kaliteli ürünü sunmaktır.
 
PEYZAJ UYGULAMALARI
 
Firmamız bu alanda danışmanlık ve uygulama hizmetleri vermektedir. Peyzaj uygulaması yapılacak alanlar için en uygun karışım türleri seçme, ekim öncesi ve sonrası bakım uygulamaları ve çim alan içersinde mevcut bitki sağlığı konularında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca peyzaj uygulamalarının yanı sıra bu alanlar için ihtiyaç duyulan çim tohumu, kimyasal gübre, bitki, çiçek ve zirai ilaç temininde de hizmet vermektedir.

İTHAL ÇİM TOHUMU
 
Bu alanda Danimarka, Hollanda gibi ülkelerden ithal edilen çim tohumlarının toptan satışını yapıyoruz.
Bu grupta mavi etiketli Lolium perenne, Festuca rubra rubra, Festuca rubra commutata, Festuca ovina, Festuca rubra trichophylla, Festuca arundinacea, Poa pratensis ve Agrostis tenuis ana varyateleri ile bunların karışımları mevcuttur. Bu karışımlar 3, 4, 5, 6 ve 7’lidir.
Ana varyete ambalajı 25kg, karışımlar ise 10kg’lık paketlerdedir.
 
HAŞERE KONTROL
 
Bu alanda firmamız açık alan ve kapalı alan haşere kontrol mücadelesi yapmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tavsiye ettiği aktif maddeli ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilaçları kullanmaktadır.
 
Tüm bu çalışmaları ilgili yönetmeliklere uygun olarak yürütmektedir. Bu alanda belediyelerin açık alan haşere kontrol uygulamalarını, resmi ve özel kuruluşların açık ve kapalı alan haşere kontrol mücadelesini başarıyla gerçekleştirmektedir.