0 286 324 30 55

Bu bölümde sivrisinek larva ve ergin kontrolü ile karsinek larva ve ergin kontrolü ve bu zararlıların oluşturduğu hastalık ve ekonomik zararların ortadan kaldırılması, koruyucu tedbirlerin alınması ve bu zararlıların yakın çevrede de hijyen riski oluşturmasını engelleme çalışmalarıdır. Bu amaçla kullanılan ürünler Sağlık Bakanlığı ruhsatlı insektisit ve larvasit formülasyonlardır

         VEKTÖR VE ZARARLI KONTROLÜ AMAÇLARI

 • Belediyelerin taleplerine uygun programlar geliştirmek. 
 • Maximum etki sağlamak amacıyla çoklu haşere kontrol metotlarını entegre etmek.
 • Güvenlik , çevresel etki, sağlık riskleri, etki- maliyet unsurlarıyla belirlenen başarı.
 • Mevcut altyapı verilerinin değerlendirilmesi.
 • Pahalı, pratikte uygulanamaz ve deneme amaçlı alternatifleri elimine etmek.
 • Yan etkilerle risk oluşturmadan ve uygun maliyetle hizmet

  VEKTÖR VE ZARARLI KONTROLÜ HEDEFLERİ
 • Konsept çerçevesinde ulaşılabilecek başarıyı tespit etmek
 • Spesifik alanda ve çevrede programa uymak
 • Günlük aktivitelere minimum seviyede etki
 • Potansiyel intikali engellemek için maksimum koruyucu tedbirler
 • Spesifik haşerelere karşı kimyasal kullanımda;
 •  

                   Dar spektrumlu ürünler

                   Düşük dozda ürünler

                   Uygun zamanlama

          VEKTÖR VE ZARARLI KONTROLÜ STRATEJİSİ

 • Başarı hedefi: Toplam kabul edilebilir başarı, total eradikasyon
 •  
 • Zararlı teşhis ve tanımı
 • Risk değerlendirmesi: Etkinlik, insan ve çevreye zararı, yaşam standartları (kalitesi)
 • Yasa ve yönetmelikler (dahili, lokal ve global)
 • Mevcut kontrol taktikleri: Kimyasal, mekanik sanitasyon, kültürel biyolojik ve çevresel
 • Doğru uygulama: Eğitim pratik uygulama ve gözleme