0 286 324 30 55

KENELER

 
Kenelerin yaşam döngüsü (Konak hayvanların büyüklükleri kenenin tercih sırasına göre orantılanmıştır)

Viral riketsiyal ve bakteriyel hastalığın vektörüdür.

Konukçusunu rahatsız eden bir asalaktır.

Kuşlarda, kemirgenlerde ve diğer hayvanlarda parazit olarak yaşar.

Viral hastalıklar bir nesilden, diğer nesil keneye geçtiği için mücadelesi zordur.

Larva, nimf ve her iki eşey kanı emer.

Mücadele için insektisit kullanılır.

Uzun süreli koruma için 0,1 g a.i/m2 dozunda Permethrin uygulanır.
 

 

 

 

 

 

Kapalı alanlarda; zemin, süpürgelikler, duvarlar, hayvanlar ve yaşama alanlarında. Açık alanlarda; meralar, bahçeler, rekrasyonel alanlar, kamp v.b. alanlarda bulunur. 

En az 7 çeşit beyin intihabı (Çeşitli etkenlere dayalı)
Bazen vücutta nabızın artması ve kene felci denilen felç gelişir.
Tularemi, salmonella enfeksiyonu - virütik enfeksiyon hastalıkları
En önemlisi ise kırım kongo kanamalı ateş hastalığıdır. 
Kapalı alanda kahverengi köpek kenesine karşı yapılır.
Kapalı ve açık alanda yapılır.
Hedef Kapalı Alan: Zemi, süpürgelikleri duvarlar, köpekler ve yaşam alanları,
Hedef Açık Alan: Bahçe, resrasyonel alan, kamp v.b. yerler.
0.1g/m2 permethrin dozunda kullanılmalıdır.
Etki süresi1 aydır.