0 286 324 30 55

SİVRİSİNEKLER

Sivrisineklerin yaşam biyolojisi
 
Sivrisinek yaşam döngüsünün kırılması, sadece ergin ve larva döneminde mücadele ile mümkündür.

Pupadan çıkan erişkin sinekler eşleşirler (2-3 gün)
Üreme alanlarından 500-1000 m'den fazla uçmayı tercih etmezler.
Dişiler kan emerek beslenirler.
Ev, barınak ve ağaçların karanlık yerlerinde saklanırlar.
Akşam karanlığından şafak vaktine kadar aktiftirler.
2 - 3 gecede bir kan emme ihtiyacı duyarlar (1-3 mikrolitre)
Erişkin sinekler bir defada 75 - 400 yumurta bırakırlar.
Yılda 2-4 kez döl verebilirler (İklim uygunsa)

Culex spp.
Anopheles spp.
Aedes spp. 
 

Dünyada yaklaşık 3600 sivrisinek türü vardır. Türkiye'de ise 51 tür kaydedilmiştir. 17 Anopheles türünden 4'ü vektördür. 

Akarsular, ırmaklar, havuzlanmış ırmaklar

Göl kenarları, geçici göletler

Kar ve yağmur suları birikintileri

Çeltik tarlaları ve sulama kanalları

Bataklık alanlar, doğal su birikintileri

Sığ ve kalıcı havuzlar, içinde su biriken kaplar

Ağaç kovukları ve nemli zeminler

Binaların bodrum katındaki sular

Bahçelerdeki kuyular ve foseptik çukurları

Larvalar 2-3 günde yumurtayı terk eder. (Sinek türüne, iklim ve suyun ısısına göre değişebilir.)

4 larva evresi geçirir ve 3 kez gömlek değiştirirler.

Bu dönem 7-21 gün sürer (pH, sıcaklık, besin)

1-8 mm boyundadır. 
 

Su diplerinde, 2 - 4 günde gelişir.

Sıtma (Anopheles sacharovi)
Whucherariosis
Diroflariosis
Spirochetiosis
Deng humması
Sarı humma
Arboviruslar (100'den fazla) 
 

 

 

 

 

 

 

Rahatsızlık verirler.

İnsanlara hastalık taşıyan vektörlerdir. 

Turizmi olumsuz yönde etkilerler.