0 286 324 30 55

FARELER VE SIÇANLAR

FARE VE SIÇAN TÜRLERİ

Ev faresi (Mus musculus)
Norveç faresi (Rattus norvegicus)
Lağım faresi (Rattus rattus)

EV FARESİ (Mus Muscullus)

 
BİYOLOJİSİ
2-15 m alanda gezinir.
Lokal türleri vardır.
Aktif olarak göç etmez.
Yoğun olarak bulunurlar.
Antikoagulantlara duyarlıdırlar.
 
KONTROLÜ:
Sık aralıklarla istasyonlar kurulmalıdır.
Her istasyona az miktarda (20 gr) yem konur.
Yüksek protensde aktif & formülasyonlar kullanılır.
İç alan mücadelesi yapılır.
İstasyon noktaları dikkatle tespit edilmelidir.
 
NORVEÇ FARESİ, KAHVERENGİ FARE (Rattus Norvegius)
 
BİYOLOJİSİ:
1.5 kilometre kadar hareketlidir.
Ahırlar, evler, depolar ve kanalizasyonlar arası dolaşır.
Dış alanda tünel kazar
Antikoagulantlara duyarlıdırlar.
 
KONTROLÜ:
Analizden sonra yem istasyonları kurulur.
Yüksek palatabilitede yemler kullanılır.
Her yem istasyonuna 200 gr yem konur.
İç ve dış alanda mücadele yapılır.
1. ci generasyon antikoagulantlar kullanılır.
 
ÇATI FARESİ, SİYAH FARE (Rattus rattus)
 
BİYOLOJİSİ:
Norveç faresinden küçüktür.
Ilıman kuşakta binaları terketmez
Gıda ve hububat depolarını tercih ederler
Antikoagulantlara orta derecede hassas
Çok nadir arazide görülür
 
KONTROLÜ:
Çok dikkatli yem istasyonları kurulmalıdır
Yemler sabltlenmelldir.
Gelişmiş formülasyonlar tercih edilir.
Yüksek palatabilitede yemler kullanılmalıdır.
Genel olarak geceleri etkindirler ve geceleri beslenirler.
Yıl boyunca, genellikle ilkbahar ve sonbaharda yavrularlar. 
Yaşam süreleri ortalama 1 yıldır. 
Ekili alanlarda, fabrikalarda, restaurantlarda ve evlerde gıdalarımızı yiyerek zarar verirler.
İnsanlara ve hayvanlara öldürücü hastalık yayarlar.
Ağaç işlerine, su borularına ve depolanmış ürünlere kemirerek zarar verirler.
Elektrik tesisatına ve borularına zarar vererek, yangına neden olurlar. 
Bina çevresi temiz olmalıdır.
Bina girişleri tamamen kapalı olmalıdır.
Gıda/yem depolarına girişler kapalı olmalıdır. 
Temel temizlik kurallarına uyulmalıdır.
 
FARE VE SIÇAN MÜCADELESİ STRATEJİSİ
Öncelikle farelerin tanımlanması gerekir.
 
RODENTİSİT UYGULAMASI
Sorunlu alanlar tespit edilir
Uygun rodentisit ve formülasyon seçilir
Yem istasyonları kontrol edilir
Ölü fareler imha edilir
Düzenli kontrol/Koruyucu amaçlı yemlemeye devam edilir
 
İstasyonlar
İç alanlarda 10-20 m aralıklarla yerleştirilir.
Dış alanlarda 20-40 m aralıklarla yerleştirilir.
 
İstasyon noktalarına uygulama miktarları
1 jenerasyon antlkoagulantlar :100-200 g
2 jenerasyon antlkoagulantlar :20-40 g