0 286 324 30 55

HAMAMBÖCEKLERİ

 A-) Blatella Germanica (Kalorifer Böceği)

Erginler 4-6 ay arası yaşarlar. Çiftleşmeye müteakip 2-4 hafta içerisinde karnında yumurta geliştirir ve yumurtalarını kokon denen kapsüller içinde uygun ortamlara bırakırlar. Her bir dişi yaşamı boyunca 4-8 kokon üretir. Her kokonda 30-40 yumurta bulunur. Kokonlardaki yumurtalar uygun sıcaklıkta 24 saat içerisinde açılıp nimfler ortaya çıkar. Nimfler 40-60 gün arasında 5-7 evreden geçip ergenleşirler ve ev içlerinde yaşarlar.

B-) Blatta Orientalis (Karafatma)
       
Ev içi ve ev dışında bahar aylarında faaliyete geçerler. Çiftleşen dişiler yaşamı boyunca 8-10 kokon üretir. Kokonları bünyelerinde 2 hafta içerisinde geliştirip uygun ortama bırakırlar. Kokonlardaki yumurta gelişimi sıcaklığa bağlı olarak 40-70 günde tamamlanır. Her bir kokondan 5-15 nimf çıkar ve bu nimfler 5-6 ay içerisinde 7-10 evreden geçerek erginleşirler. Erginler 4 ay yaşarlar. 

C-) Periplaneta Americana (Amerikan Hamamböceği)
       
Uçma yeteneğine sahip iri yapılı türlerdir. 1 yıl veya daha fazla yaşama süreleri vardır. Çiftleşen ergin  dişi 8-12 gün içerisinde yumurtalarını geliştirip kokon meydana getirir. Kokonlardaki yumurta kuluçka  periyodu yaklaşık 35 gündür. Her bir kokondan 14-16 nimf çıkar ve bu nimfler 5-15 ay içerisinde 9-13   evreden geçerek erginleşirler. 

Yumurtalarını oteka denilen kapsül içinde biriktirir ve uygun bir yere bırakırlar.
Çoğu bir çift kanata sahiptir.
Alman hamamböceğinde  ise oteka dişinin abdomeni ucunda taşınır.
Gece aktiftirler.
Beslenirken ağızlarından sıvı besinleri kusarlar.
Hoş olmayan kokuları ile rahatsızlık verirler.
Bazı patojen bakterilerin insanlara geçişinde rol oynarlar. 

Gün boyunca sıcak yerlerde, radyatörler ve sıcak su borularının arkalarında saklanırlar. Mutfak hijyeni çok önemlidir. Tek çözüm rezidüel kimyasal mücadeledir. Hedef alan mutfaklarda süpürgelikler, duvarların köşeleri, lavabo altları, buzdolabı ve çevresi ticari alanlar; restorantlar, mandıralar, yiyecek işletme tesisleri barınma yerleridir. 

Verem, hepatit, astım
Gıda zehirlenmeleri
Alerjik reaksiyonlar
Dizanteri 

Mutfak hijyeni çok önemlidir. Tek çözüm rezidüel kimyasal mücadeledir. İnsektisit uygulamadan önce bütün yiyecekler kaldırılmalı ve üzeri örtülmeli. Mekanik mücadelede, böceklerin saklanabileceği delikler, çatlaklar sıvanarak kapatılmalıdır. İnsektisitler dönüşümlü kullanılmalıdır.  

Rezidüel uygulamada pulverizatör kullanılmalı.
4 lt/100m2 oranda 0,3-0,5 m ilaçlama bandı şeklinde uygulanır. 
Yiyeceklerin hazırlandığı gözeneksiz ortamlarda; EC ve SC  kullanılmalı.
Hamamböceklerinin saklanma yerlerine SC kullanılmalı. 

Yapışkan tuzaklarla ilaçlama programının başarısı ölçülebilir. 
Tuzaklar düzenli kontrol edilmeli. 1 hafta sonra böcekler görülürse ek bir ilaçlama yapılmalıdır.
Yumurtadan çıkan nimflere (sıcaklığa bağlı olarak) 1 ay sonra ek bir ilaçlama yapılmalıdır.