0 286 324 30 55

KARASİNEKLER

KARASİNEK BİYOLOJİSİ

Yumurta açılması: 8-16 saat
Larval Gelişim: 3-6 gün (Yüzeyden 20 cm derine hareket edebilir.),
Pupal Devre: 3-7 Gün (Son larval devrede kuru ortama göç eder.)
Yaşam devirleri 1 - 6 hafta arasında değişir.
Dişi karasinek, yaşamı boyunca 3 - 4 defa yumurtlar ve her defasında 100 - 150 yumurta bırakır. 4 günde yumurtalar gelişir. 
20 - 25 C'de 12 - 14 günde genotrofik siklusu tamamlar ve Mayıs - Eylül arası 10  nesil verebilir.
Ergin çıkışından 1 gün sonra çiftleşirler.

Besin yönünden zengin gübrelik ve çöplük gibi yerlere yumurta bırakırlar.
Birçok hastalığın yayılmasına neden olurlar. (Deri enfeksiyonları, miyazlar, besin zehirlenmesi, paratifo, antrax, kolera, dizanteri, konjuktivit, tifo, sarılık - hepatit a, trahom, parazitik hastalıklar vs.)

15 C'nin altında faaliyetleri durur. 

Sokucu Sinekler
Haematobia irritans
Haematobia stimulans
Stomoxys calcitrans
 
At Sinekleri
Tabanuslar
Haematobia spp.

Rahatsızlık veren baş ve yüz sinekleri
Musca autumnalis
Hydrotaea irritans
Morrelia spp.
Musca domestica
Fannia canicularis 
 

Fermentasyona uygun her türlü hayvansal ve bitkisel organik atık üzerinde üreyebilirler.  

Hayvan gübrelikleri
Çöplükler ve çöp toplama alanları
Organik atıklar
Gıda fabrikaları atıkları
Kanalizasyon/Foseptikler
Çürüyen bitkisel atıklar. 

Besin yönünden zengin gübrelik ve çöplük gibi yerlere yumurta bırakırlar.

Protein + nem + sıcaklık = İdeal larva beslenme ortamı

Bulaşıcı hastalıklar ve yara enfeksiyonlarının artmasında neden olurlar.
Ergin karasinek yoğunluğu çevrenin genel hijyen şartları ile ilgili en önemli parametredir.
Genel hijyen kalitesini düşürürler.
İnsanları ve gelen ziyaretçileri rahatsız ederler.
Yaşam standartlarını olumsuz etkilerler.
 
KARASİNEK AYAK İZİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR
 
Morexella sp.
Mastitis
Salmonella
E.coli
Staphylococcus