0 286 324 30 55

FiZİKSEL, MEKANİK VE KÜLTÜREL TEDBİRLER
Vektörün konak ile olan temasını kırmak Sivrisinek popülasyonunu azaltmak
Çevre düzenlemesi ve korunma yöntemleri
Larvaların üreme alanlarının ıslahı
Su birikintisi ve bataklıkların kurutulması
Su kanallarının su bitkilerinden temizlenmesi
Atık su bitkilerinin engellenmesi Meskenlere yönelik mekanik tedbîrler
Halkın sivrisinek ve mücadele yöntemleri hakkında bilinçlendirilmesi 

SİVRİSİNEK LARVA KONTROLÜ 

SİVRİSİNEK LARVA KONTROLÜNÜN ÖNEMİ 
Metamorfoz geçiren sivrisineklerin mücadele edilebilen dönemleri larva ve ergin dönemleridir
Larrva mücadelesinde temel amaç; Biyolojik gelişmelerinde, sivrisineklerin ergin hale gelmeden ve zararsız dönemlerinde kontrol edilerek zararlı olan ergin dönem popülasyonunu azaltmaktır.
Sivrisineklerin birçok türü için ülkemizde bölgelere göre larval gelişim dönemleri bilimsel olarak belirlenmiştir. Bu süreler ortam sıcaklığı ve rutubete göre değişebilmektedir.
Mücadele belirli periyotlar içinde ve düzenli aralıklarla yapılmaktadır. (15-30 günde bir) Hassasiyet test sonuçlarına ve üreme ortamı özelliklerine göre uygulanacak metot ve ürün belirlenerek;
İlk jenerasyon çıkışından son jenerasyona kadar mevsim boyunca uygulanmalıdır.
Larva mücadelesinde başarı, reel olarak ergin mücadelesine yansımaktadır.

SİVRİSİNEK LARVA KONTROLÜNÜN AVANTAJLARI
Larva yerini ve türünü tespit etmek kolaydır.
Üreme yerleri haritalandırılabîlir.
Yumurta sayısı tahmin edilebilir.
Kısa sürede (birkaç günde) kontrol sağlanabilir.
Kontrolün değerlendirmesi kolaydır
Koruyucu metottur ve zararsız dönemde mücadeledir
İlaçlanacak alan sınırlıdır.
İnsektîsît etkisi kontrol altındadır ve kontaminasyonu sınırlıdır.
Sorun kaynağında çözülür.
Çevresel güvenliği vardır
Entegre kontrol stratejisinin en önemli aracıdır.
Spesifik etkili larvasitler mevcuttur.

ENTEGRE LARVA KONTROLÜ İÇİN HAZIRLIK
Bölgesel popülasyonun ve mevsimsel trendin belirlenmesi
Entomolojik verilerin hazırlanması
Habitatın tespiti ve havalandırılması (uydu ve yer fotoları ile) 
Meteorolojik verilerin takibi
Uygulama metotlarının seçimi 
Ürün belirlenmesi ve uygulama programı hazırlanması 

LARVA KONTROLÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Tür hassasiyeti
Larval gömlek devreleri
Popülasyonun yoğunluğu 
Suyun kalitesi  
Sıcaklık 
Vejetasyon (Bitki örtüsü ve yosunlar)  

LARVA KONTROLÜNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 

Erken mücadeleye başlanmalı

Mekanik ve kültürel tedbirlerin kullanılması
Üreme yerlerinin ortadan kaldırılması
Her belediye veya kuruluş kendi entegre mücadele programını uygulamalıdır
Alternatif kimyasalların (grupların) kullanılması
Dar spektrumlu larvasitlerin kullanılması
Modern tekniklerin kullanılması 
Larvasitlerin optimum kullanılması 
Seçici etkinin düşürülmesi
Larvasitlerin 15-30 günde bir düzenli kullanılması 

SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİ 

1- KİMYASAL KONTROL 


Yer aletleri ile uygulama 

Pulverizatörle, lineer uygulamada dakikada 45 adım atacak şekilde yürünür.
1 Ha alana şartlarına göre 40-400 Lt karışım uygulanır. 
Motorlu pulverizatörlerle uygulamalarda mutlaka kalibrasyon yapılması gerekir. 

 
2- BİYOLOJİK KONTROL 

A)Gumbossia balıkları 

B)Romanomermis culcivorax
C)Nosema algeae 
D)Basilius thuringiensis israilensis H-14 
E)Basilius sphaericus