0 286 324 30 55

ENTEGRE KARASİNEK KONTROLÜ STRATEJİ

Zararlı teşhis ve tanımı

Başarı hedefi: Toplam kabul edilebilir başarı, total eradikasyon
Risk değerlendirmesi: İnsan ve çevreye zararı, yaşam standartları (kalitesi)
Yasa ve yönetmelikler
Mevcut kontrol taktikleri: kimyasal, mekanik, sanitasyon, kültürel, biyolojik ve çevresel
Doğru operasyon: eğitim, pratik uygulama ve gözleme
Kontrolde sadece ergin karasinek değil tüm evreler dikkate alınmalıdır.