0 286 324 30 55

ENTEGRE KARASİNEK KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Uzun vadeli karasinek kontrolü, her birlik ve tesis için belirlenen özel ihtiyaçlara göre hazırlanacak Entegre Karasinek Kontrol Programları ile sağlanabilir. Bunu gerçekleştirmek için şu konular dikkate alınmalıdır:

 
İyi yönetim; gözlem ve denetim, fiziksel tedbirler vs.
Faydalı böceklerin ve karasinek larvası yiyen akarların korunması
Karasineklerin mücadele edilebilen larva ve ergin dönemlerine yönelik uygulamaların
programlanması
Farklı kimyasal grup insektisitlerin kullanılması veya rotasyon programlarının uygulanması