0 286 324 30 55

KARASİNEK ENTEGRE ZARARLI KONTROLÜ (IPM) SAFHALARI

Denetim/sürveyans

Karasinek tespiti-tanımlanması
Zarar seviyesinin tespiti
Kontrol (operasyon)
Kayıt, değerlendirme ve takip
 
PROGRAM BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Erken mücadeleye başlanmalı
Koruyucu önlemler
Mekanik tedbir ve araçların kullanılması
Üreme yerlerinin ortadan kaldırılması
Her birlik/tesis kendi entegre programını uygulamalıdır.
Alternatif kimyasalların (grupların) kullanılması
Dar spektrumlu pestisitlerin kullanılması
Modern tekniklerin uygulanması
Pestisitlerin optimum kullanılması
Seçici etkinin düşürülmesi