0 286 324 30 55

KARASİNEK KONTROL YÖNTEMLERİ

  MEKANİK MÜCADELE 

  1. Çevresel Hijyenin İyileştirilmesi:
  •   Üreme alanlarının ortadan kaldırılması
  •   Diğer alanlarda karasinekleri cezbeden kaynakların azaltılması
  •   Karasineklerle hastalık etkenleri temasının önlenmesi
  •   Karasineklerin yiyecek ve diğer maddelerle temasının önlenmesi

  FİZİKSEL MÜCADELE

  KİMYASAL MÜCADELE

  • İnsektisltler ile Kontrol:
  1. Karasinek dinlenme alanları için Rezidüel Spreyler
  2. Alan Spreyleri
  3. Karasinek üreme alanları için Larvasitler

  KÜLTÜREL MÜCADELE