0 286 324 30 55

KARASİNEK UYGULAMA YÖNTEMLERİ

1. Kalıcı uygulamalar (Rezidüel)

2.Alan Spreyleri
 
 
Kalıcı uygulamalar (Rezidüel)
Ortama bağlı olarak karasinek üreme alanını bütünüyle 10-15 cm derinliğe yetecek oranda örneğin 0,5-5 litre/m2 larvasiti uygulama için elle çalıştırılan basınçlı pulverizatörler veya motorlu pulverizatörler kullanılır. Larva orta derinlikte bulunabilir ve bu nedenle gelişi güzel yapılan ilaçlamadan etkilenmeyecektir. Larvasitler çöplüklerde sineklere karşı kullanılacağı zaman damlama tekniği kullanılmalıdır.
 
 
Uygulamalarda hem ergin karasinek hemde larva mücadelesi birlikte yürütülmelidir.