0 286 324 30 55

Kulfak 50 EC

ETKİLİ OLDUĞU HAŞERELER
Sivrisinek, karasinek, tatarcık, yaban arısı, cırcır böceği gibi uçan haşerelere ve hamamböceği, karınca, tahtakurusu, kene, pire, bit, akrep, bit, akrep vb. gibi yürüyen haşerelere karşı etkilidir. 

Belediyeler tarafından cadde ve sokaklar, çöplük alanları, pazar yerleri, mezbahalar, tatil yerleri gibi açık alanlarda ve hastaneler, okullar, pastaneler, fırınlar, yemekhaneler, yatakhaneler, oteller vb. yerler gibi kapalı alanlarda kullanılmaktadır.

 

Havaların ısınmasıyla birlikte en az iki günde bir ilaçlama yapılmalıdır.

KULFAK 50 EC, Halk sağlığı alanında ULV yöntemi ve rezidüel amaçlı kullanılacak konsant bir insektisittir. Su ile seyreltilir.

 KULFAK 50 EC, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlıdır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)'un tavsiye ettiği Cyfluthrin aktif maddesi içermektedir.
 
KULFAK 50 EC, memelilere karşı oldukça düşük toksisitesi sahip, biodegrable özellikte ve kanserojen etkisi olmayan bir insektisittir.
 
KULFAK 50 EC, Güçlü öldürücü d-Phenothrin, en hızlı düşürücü (knock-down) Tetramethrin ve bu iki aktif maddenin etkisini maximuma çıkaran ve böceklerin direnç gelişimini engelleyen Piperonly Butoxide içerir. Bu nedenle KULFAK 50 EC, kullanılan haşerelerde direnç gözlenmez
 
KULFAK 50 EC, Geniş alanların ilaçlanmasında en güzenli,ekonomik ve etkili bir insektisittir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ 114
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN RUHSATLIDIR

İlaçlama yaparken koruyucu maske ve eldiven kullanılmalı cilde temasta bol su ve sabun ile yıkanmalı, yiyecek maddeleri ve kapların üzerine püskürtme yapılmamalı, boş ilaç kapları imha edilmelidir. Başka amaçla kullanılmamalıdır. Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Zehirlenmelerde doktor müracaat edilmeli, ilaç etiketi gösterilmelidir.