0 286 324 30 55

Oxymos 20 EC

OXYMOS 20 EC, Pyriproxyfen, Juvenil Hormon (Gençlik Hormonu) analoğudur. Haşerenin iç salgı bezleri tarafından salgılanan büyüme ve deri değiştirme hormonlarıdır. Ergin öncesi dönemde larva ve pupa dönemlerinin belirli bir sırada gelişip evrimleşmesini sağlar. 1. devre larvalarda en yüksek oranda salgılanan bu hormon seviyesi her gömlek değiştirmede azalarak 4.devrede larvalarda salgılama durur ve larva pupa evresine geçer. Sentetik olarak elde edilen juvenil hormon analogları larvaların bulundukları ortama uyguladıklarında larvalarınd büyüme hormonlarını taklit ederler. Dışarıdan taklit edilen hormon seviyesi sürekli aynı seviyede kaldığı için larva bulunduğu devreden başka bir devreye geçemez ve ölür.

 
ETKİLİ OLDUĞU HAŞERELER:
Sivrisinek larvaları
Karasinek larvaları
Tatarcık larvaları

Sivrisineklerin yumurta bıraktıkları alanlar (larval pupaların yaşadığı alanlar) bataklık, göl gölet, drenaj kanalı, sulu otlak alanlar, yavaş akan akarsuların kıyılarında yosun ve su birikintileri ile kaplı akıntısız kısımlar, çeltik tarlaları, binaların bodrum katlarındaki su birikintileri, foseptik çukurlar vb. alanlarda sivrsinek larvalarına karşı 32 günde bir  Oxymos 20 EC uygulanmaktadır. Ayrıca tavuk çiftliklerinde, kümeslerde, küçük baş ve büyük baş hayvan ahırlarında, çöp depolama alanlarında , sıvı - katı tasviye tesislerinde karasinek larvalarına karşı 30 günde bir Oxymos 20 EC kullanılmalıdır.

 

Larvaların bulunduğu jitler 32 günde bir ilaçlanmalıdır. En etkin kontrol için erken larva safhasındayken uygulama yapınız. 

 

 İlaçlama yaparken koruyucu maske ve eldiven kullanılmalı cilde temasta bol su ve sabun ile yıkanmalı, yiyecek maddeleri ve kapların üzerine püskürtme yapılmamalı, boş ilaç kapları imha edilmelidir. Başka amaçla kullanılmamalıdır. Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Zehirlenmelerde doktor müracaat edilmeli, ilaç etiketi gösterilmelidir. 

 

Ürün böcek gelişim düzenleyicisi (IGR) grubundadır.

Juvenil hormon analoglarındandır.

Hedef dışı canlılara zarar vermez.

WHO zehirlilik sınıflandırma listesinde "akut zehirlenmeye sebep olmayan lavrasitler" arasında yer almıştır.

Normal uygulama dozunda "içme suyu sağlanan su kaynaklarında" kullanılabilmektedir.

Çevre ve ekolojik denge üzerinde olumsuz etki yaratmaz. 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ 114
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN RUHSATLIDIR