0 286 324 30 55

ZARARLI KONTROLÜNDEKİ GÜÇLÜKLER

Yararlarını rakamlandırmak zordur.

Bazen iyi sonuç elde etmek zordur.
Maliyeti yüksek görünür.